OBJEKTIF

Untuk mewujudkankan satu platform yang membolehkan ibu bapa dan para guru MRSM Lenggong bertukar fikiran dan maklumat demi untuk kebaikan pengajaran dan pembelajaran pelajar-pelajar di samping memberi perkhidmatan dan kebajikan kepada mereka demi memenuhi kehendak dan keperluan mereka.

JAWATANKUASA BADAN MUAFAKAT SESI 2018 - 2019