Bilik robotik disediakan khas kepada pelajar-pelajar yang terlibat dalam kelab robotik. Semua aktiviti kelab samada perjumpaan, pembinaan dan penyelenggaraan robot dilakukan di sini. Dengan adanya bilik robotik ini, ianya berupaya memenuhi keperluan para pelajar yang terlibat dalam bidang inovasi berkemahiran tinggi ini.

Di samping pengembangan bakat dan potensi dalam bidang muzik, sukan, kelab, persatuan, badan uniform, kepimpinan dan sebagainya, bidang robotik ini juga dilihat mampu melahirkan pelajar-pelajar yang kreatif dan berfikiran kritis. Ini selari dengan hasrat negara yang menggalakkan pelajar-pelajar berinovasi.