Dataran usahawan merupakan suatu tempat atau sudut khas untuk para pelajar menjalankan jualan atau beraktiviti pada hari minggu. Tercetusnya idea bagi mewujudkan dataran usahawan ini adalah hasil buah fikiran Pengetua iaitu Hj Sulaiman bin Yusof.

Objektif mewujudkan dataran usahawan ini adalah bagi merealisasikan hasrat MARA untuk menerapkan ciri-ciri usahawan di kalangan para pelajar MRSM.

Di dataran ini terdapat 8 buah gerai yang dikendalikan di bawah Koperasi MRSM Lenggong. Pelajar bebas menjual produk mereka samada secara individu atau berkumpulan seperti kelas, persatuan, kelab atau homeroom. Namun begitu, kawalan atau peraturan penyediaan makanan mengikut kelulusan Kementerian Kesihatan perlu dipatuhi bagi menggelakkan perkara tidak diingini berlaku.