Terdapat sebuah Makmal Bitara yang bertempat di sudut atas Pusat Sumber Pembelajaran. Terdapat 30 komputer pelajar dan 1 komputer guru.

Dilengkapi dengan kemudahan LCD, scanner, internet, pencetak laser dan warna untuk kegunaan pembelajaran dan pelajar. Waktu penggunaan adalah fleksibal bergantung kepada permintaan pelajar. Keutamaan penggunaan adalah pada waktu pejabat.