Pentadbiran merupakan satu blok utama yang menempatkan semua unit berkaitan hal-hal pentadbiran dan pengoperasian di MRSM Lenggong. Ia merangkumi bilik Pengetua, Timbalan Pengetua Hal Ehwal Akademik, Timbalan Pengetua Hal Ehwal Pelajar, Timbalan Pengetua Ko Kurikulum, Penolong Pegawai Tadbir (Kanan) dan juga bilik operasi Unit Penilaian dan Peperiksaan (UPPM).

Dalam blok pentadbiran ini juga menempatkan bilik mesyuarat, bilik seminar, bilik cetak, stor pusat (alatulis), surau dan bilik utiliti. Segala kemudahan yang terdapat di sini di susun atur menggunakan kaedah 5S (sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal).